En resum

Indicadors d’activitat principals

AFILIACIÓ

PERSONES TREBALLADORES PROTEGIDES I ADHERIDES

0

A COMPTE D’ALTRI

0

PER COMPTE PROPI

0

EMPRESES ASSOCIADES

0

SOLVÈNCIA I LIQUIDITAT

INGRESSOS PER
COTITZACIONS SOCIALS

0M€

PATRIMONI NET

0M€

RESULTAT DE
L’EXERCICI PER DISTRIBUIR

20,83 M€

21,24 M€

A FAVOR DE LA TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

EQUIP HUMÀ

PROGRAMES DE FORMACIÓ

ACCIONS FORMATIVES

0

HORES TOTALS

0

HORES DE FORMACIÓ A DISTÀNCIA

0%

CURA DE LA SALUT

XARXA ASSISTENCIAL

CENTRES DE TREBALL

0

ÀREES DE CONTROL HOSPITALARI

0

CENTRES HOSPITALARIS INTERMUTUALS

0

MILLORA CONTÍNUA

INVERSIÓ EN CENTRES PROPIS

6,6 M€

ACTUACIONS PRINCIPALS

  • Reforma parcial del centre assistencial de Sevilla.
  • Inici d’obres d’adequació dels locals d’Alicant, Badalona i Albacete per al trasllat del centre assistencial i administratiu d’aquestes localitats.
  • Reforma del nou centre administratiu i de fisioteràpia de Terrassa.
  • Renovació de màquines d’RX.

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA EXCEL·LENT

ATENCIÓN PRESENCIAL

VISITAS

0

SECCIONS DE REHABILITACIÓ

0

INGRESSOS HOSPITALARIS

0

CLÍNICA ONLINE

CONSULTES DE TELEMEDICINA

0

MITJANA DE SATISFACCIÓ DEL PACIENT