Persones i talent

Equip humà, motor de l’excel·lència

L’any 2023, Mutua Universal ha continuat avançant en els reptes establerts al Pla Estratègic de l’entitat, amb el desenvolupament d’una cultura basada en les persones i en la humanització de les relacions laborals. Així, s’han establert les bases i els mecanismes necessaris per fomentar el treball col·laboratiu, el desenvolupament del lideratge i el desenvolupament del programa de salut corporativa de l’organització.

El capital intel·lectual és el motor del nostre model d’assistència. Per això, Mutua Universal posa tots els mitjans necessaris per cuidar i potenciar els i les professionals de l’entitat a través d’una cultura corporativa basada en les persones i la humanització de les relacions laborals.

L’activitat pròpia de Mutua Universal al llarg de 2023 ha suposat un increment de contractacions, fonamentalment al col·lectiu sanitari, on s’ha incorporat el 77 % del total de les 234 persones treballadores que han entrat a formar part de l’entitat durant l’exercici.

Mutua Universal ha tancat 2023 amb una plantilla de 2033 persones treballadores. Aquesta xifra marca un creixement net respecte de l’any anterior de 38 professionals.

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

Treball col·laboratiu

El treball col·laboratiu s’ha consolidat com un pilar dins del model de gestió de Mutua Universal, a causa del gran impacte en l’eficiència en la gestió.Mutua Universal ha implantat i fomentat el treball col·laboratiu basat en les últimes i més adequades eines digitals, que estan a disposició de tot el col·lectiu de professionals de l’entitat per afavorir-ne l’ús i l’aplicació correctes. A més, l’organització facilita la formació pertinent en aquestes eines, així com en el propi model de treball col·laboratiu, perquè totes les àrees de l’entitat puguin treballar juntes en equip i compartir coneixements, habilitats i recursos per assolir un objectiu comú.

A Mutua Universal s’ha aplicat el treball col·laboratiu en diferents àrees i projectes tant per a la millora de l’atenció assistencial, camp on l’entitat té àmplia experiència en la col·laboració entre centres assistencials i professionals per a la realització de sessions de telemedicina o telerehabilitació, com a l’atenció administrativa, on es treballa col·laborativament per agilitzar i optimitzar la gestió de les sol·licituds de prestacions diàries, reduint els temps de gestió i augmentant l’agilitat en la resolució amb l’objectiu d’oferir un servei de màxima qualitat que s’adapti a les necessitats de les nostres empreses associades, persones treballadores protegides i adherides i assessories col·laboradores.

 • Major agilitat i eficiència en la gestió.
 • Reducció de temps de gestió.
 • Distribució i equilibri a les càrregues de treball.
 • Optimització de recursos humans i tecnològics.
 • Personal aportant més tasques de valor.
 • Espai compartit de coneixement, habilitats i recursos.

Aposta per la formació i el talent

El talent és una prioritat estratègica per a Mutua Universal. Per això, l’entitat disposa d’un complet pla de formació continuada adreçat a tota la plantilla
de professionals distribuïts pel territori.

L’any 2023, Mutua Universal ha dut a terme 835 accions formatives adreçades a les persones treballadores de l’organització, el 80 % de les quals s’han organitzat internament. En total, l’equip de Mutua Universal ha rebut més de 91.431 hores de formació en les diferents modalitats, presencial i en línia. El temps mitjà de formació per cada persona treballadora de l’entitat se situa en 45 hores l’any.

TALENT INTERN

L’any 2023, un total de 277 professionals de Mutua Universal han participat en cursos, jornades o congressos en representació de l’entitat. Aquesta és una mostra clara del talent dels nostres i les nostres professionals.

MILLOR PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ CULTURAL ALS PREMIS IMm

Mutua Universal ha estat guardonada a la IX edició dels Premis IMm de gestió del canvi a la categoria “Millor projecte de Transformació Cultural” per la seva nova intranet corporativa “Portal Universal”.

Els Premis IMm identifiquen i reconeixen aquelles empreses que donen suport i impulsen el canvi a les organitzacions, que marquen tendència pel que fa a la innovació i a l’excel·lència i que promouen la gestió del canvi com a clau d’èxit a les organitzacions.

“Aquest guardó és el reconeixement a la gestió del canvi dins de la nostra entitat i en concret al canvi cultural que ha suposat la posada en marxa dʻuna nova intranet corporativa, concebuda per i per a tota la plantilla de Mutua Universal”.

Esther Félix, directora de Digitalització de Mutua Universal.

MILLOR PAPER AL IV CONGRÉS INTERNACIONAL PREVENCIONAR

L’entitat ha estat reconeguda amb el millor paper al IV Congrés Internacional Prevencionar, esdeveniment que distingeix la tasca de recerca i innovació en matèria de prevenció.

El treball “Impacte biomecànic del sistema d’elevació dels llits a la feina de la cambrera de pisos”, dut a terme per Ana Elvira Planas, José Antonio Tomás i Maria Ducun, de Mutua Universal, en col·laboració amb Carlos Senz, de Meliá Hotels, ha estat reconegut com el millor paper presentat al congrés.

Mutua Universal
ha obtingut 7 candidatures
premiades l’any 2023

Premi Saint-Gobain a la millor pràctica de Construcció Sostenible a Espanya

Mutua Universal ha resultat guanyadora de la 1a Edició dels Premis Saint-Gobain a la millor pràctica de Construcció Sostenible a Espanya en la categoria d’Administració Pública pel seu projecte “Mutua Universal Málaga-Centro Sostenible’’.

Aquest reconeixement, atorgat pel Grup Saint-Gobain a Espanya en col·laboració amb el Club d’Excel·lència en Sostenibilitat, reafirma el compromís de Mutua Universal amb la sostenibilitat, la cura del medi ambient i l’excel·lència en la gestió de recursos, contribuint així al desenvolupament d’un entorn més saludable i sostenible. A més, premia l’esforç de l’entitat amb la millora contínua en l’atenció a les persones treballadores i empreses associades.

CONGRÉS NACIONAL DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE TRAUMATOLOGIA LABORAL

La XXII edició del Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Traumatologia Laboral (SETLA), que reuneix anualment especialistes en cirurgia ortopèdica i traumatologia laboral i que ha comptat amb la participació de 37 professionals sanitaris de Mutua Universal, ha reconegut dos treballs realitzats pels nostres professionals.

El treball “Tratamiento y evolución de una fractura intraarticular de calcáneo. A propósito de un caso clínico’’, elaborat per Marbely Mendoza, Dra. del centre de Mutua Universal a Lleó, ha destacat amb el premi al millor cas clínic. Per la seva banda, Olga Bexaide Crespo, infermera del centre de Mutua Universal a Oviedo, ha estat reconeguda amb el premi a la Millor comunicació lliure d’infermeria pel seu treball “Amputación de falange distal del dedo de mano por mordedura de perro’’.

En 2023 la plantilla de Mutua
Universal se ha beneficiado de cerca
de 12.000 medidas de conciliación

MEMÒRIA D’ACTIVITAT CIENTÍFICA DE 2023

La investigació científica és fonamental i responsable dels avenços mèdics que ens permeten millorar la prevenció, el diagnòstic i el tractament de malalties, contribuint així a millorar la qualitat assistencial oferta als nostres i les nostres pacients. Mitjançant la “Memòria d’activitat científica 2023’’, la direcció mèdica de Mutua Universal posa en valor el treball científic realitzat durant l’últim any pel col·lectiu de professionals sanitaris de l’entitat:

Mesures i beneficis per a les nostres persones

Conciliació

La conciliació entre la vida professional i la vida personal és un element clau que Mutua Universal considera prioritari. L’any 2023, l’entitat ha continuat aplicant les mesures de conciliació recollides al seu conveni i acords col·lectius, així com totes aquelles que són vigents i que van més enllà de la normativa.

L’any 2023, la plantilla de Mutua
s’ha beneficiat de prop
de 12.000 mesures de conciliació

Model de salut corporatiu

Mutua Universal es preocupa perquè les persones que formen part de l’entitat estiguin i se sentin bé. Per això, anem un pas més enllà de la llei de prevenció, per aconseguir una empresa saludable. El propòsit del model de salut corporatiu de Mutua Universal, adaptat a la realitat de les organitzacions segures, saludables i sostenibles, va més enllà de la prevenció de les lesions i el deteriorament de la salut de les persones treballadores, incidint en el seu estil de vida personal i familiar des de la pròpia entitat.

L’any 2023 s’ha redefinit el model de salut corporatiu.

Igualtat

Una fita fonamental de 2023 ha estat la publicació del II Pla d’Igualtat de Mutua Universal, que suposa un gran avenç en el context de la igualtat efectiva entre dones i homes a l’entorn laboral.

L’objectiu del II Pla d’Igualtat de Mutua Universal és definir un marc d’actuació que, d’acord amb allò establert a la normativa d’aplicació, permeti integrar la igualtat com a línia transversal i estratègica a l’organització, garantint la igualtat de tracte entre dones i homes a l’entorn laboral, així com l’eliminació de les possibles desigualtats existents.

El Pla contempla 112 mesures relacionades amb 10 àmbits d’actuació per a la correcta conciliació entre la vida professional i la vida personal.

ÀMBITS D’ACTUACIÓ DEL II PLA D’IGUALTAT

 • Processos de selecció i contractació.
 • Promoció i desenvolupament professional.
 • Formació.
 • Corresponsabilitat.
 • Política retributiva.
 • Equiparació a la representació de gèneres.
 • Violència de gènere.
 • Salut laboral.
 • Protocols d’assetjament sexual i/o per raó de sexe.
 • Comunicació i sensibilització.

El Plan contempla 112 medidas relacionadas con 10 ámbitos de actuación para la correcta conciliación entre la vida profesional y la vida personal.