A Mutua Universal estem compromesos amb la cura de l’entorn i el medi ambient, i treballem més sosteniblement i amb consciència de l’impacte que tenen les nostres decisions sobre el planeta.

Consum d’aigua

0m3
Consumo energético de electricidad

Consum energètic d’electricitat

0KWh
Your Content Goes Here

Consum energètic de gas natural

0KWh
Your Content Goes Here

Emissions d’electricitat

0t CO2
Your Content Goes Here

Emissions de gas

0t CO2
Your Content Goes Here

CONSCIENCIACIÓ I
FORMACIÓ AMBIENTAL

El Sistema de Gestió Ambiental certificat d’acord amb la norma ISO 14001, la política mediambiental, les diverses campanyes de sensibilització i de consum responsable i els cursos de formació interns fets per Mutua Universal reforcen la conscienciació interna i externa sobre la importància de treballar per un planeta més saludable.