Mutua Universalen ingurumena eta ingurua zaintzeko konpromisoa dugu eta ahalik eta modu jasangarrienean eta gure ekintzek planetan duten inpaktua kontuan hartuta jarduten dugu.

Ur-kontsumoa

0m3
Consumo energético de electricidad

Elektrizitate-kontsumoa

0KWh
Your Content Goes Here

Gas naturalaren kontsumoa

0KWh
Your Content Goes Here

Elektrizitate-emisioak

0t CO2
Your Content Goes Here

Gas-emisioak

0t CO2
Your Content Goes Here

INGURUMENAREKIKO
KONTZIENTZIAZIOA ETA PRESTAKUNTZA

ISO 14001 arauaren arabera ziurtatutako Ingurumena Kudeatzeko Sistemak, ingurumen-politikak, sentsibilizazio eta kontsumo arduratsuko kanpainek eta Mutua Universal erakundeak egindako barneko eta kanpoko prestakuntza-ikastaroek planeta osasungarriago baten alde lan egitearen garrantziari buruzko barne- eta kanpo-kontzientziazioa indartzen dute.