2022 en resumo

Principais indicadores
da actividade

2022 en resumo

Principais indicadores
da actividade

AFILIACIÓN

0
persoas traballadoras protexidas e adheridas
0+
por conta allea
0
por conta propia
0
empresas asociadas

SOLVENCIA E LIQUIDEZ

1.493M€

ingresos por cotizacións sociais

455,15M€

patrimonio neto

56,75M€

resultado do exercicio a distribuír

COIDADO DA SAÚDE

REDE ASISTENCIAL
0
centros de traballo
0
áreas de control hospitalario
0
centros hospitalarios intermutuais

MELLORA CONTINUA

5,5M€

investimento en centros propios

PRINCIPAIS ACTUACIÓNS

• Novo centro asistencial en Cáceres.
• Novo centro asistencial en Málaga.
• Traslado ao novo centro asistencial en Vitoria-Gasteiz.
• Ampliación do centro asistencial e reforma do centro administrativo de Palma.
• Reforma integral do centro asistencial de Alcorcón.
• Reforma integral do centro asistencial e administrativo de Santander.

ASISTENCIA SANITARIA EXCELENTE

Atención presencial

0
visitas
0
sesións de rehabilitación
0
ingresos hospitalarios

Clínica online

0
consultas de telemedicina

Valoración pacientes

7,75

sobre 10

EQUIPO HUMANO

0
persoas traballadoras

67,92%

mulleres

32,08%

homes

PROGRAMAS DE FORMACIÓN

0
accións formativas
0
participantes
0
horas
0%
horas de formación a distancia
0
satisfacción e eficacia, sobre 10

MEDIA DE SATISFACCIÓN CO SERVIZO

0
empresas

0
persoas autónomas

0
asesorías

0
grandes contas

TOTAL

8,54