A nosa esencia

O propósito, a misión, a visión e os valores da entidade guiaron en 2022 o desenvolvemento do Plan Estratéxico 21-24

A nosa esencia

O propósito, a misión, a visión e os valores da entidade guiaron en 2022 o desenvolvemento do Plan Estratéxico 21-24

PROPÓSITO

Sermos socialmente responsables e contribuír á sustentabilidade do estado do benestar.

MISIÓN

Velarmos pola saúde e o benestar das nosas empresas mutualistas, xestionando os servizos e as prestacións con rigorosidade e excelencia, comprometidos coa sociedade e a sustentabilidade do sistema.

VISIÓN

Lograrmos a excelencia baseándonos nas nosas persoas, a innovación e a orientación a mutualistas.

VALORES

• Calidade
• Profesionalidade
• Eficiencia
• Integridade

Proposta de valor

Plan Estratéxico 21-24

A Mutua das persoas. Colaboramos innovando.

Os catro alicerces
estratéxicos do plan

Medicina personalizada e proposta integral de valor a mutualistas Modelo asistencial baseado na humanización e na personalización, que fomenta a innovación tecnolóxica e impulsa o desenvolvemento do colectivo asistencial para poder situar a Mutua Universal como entidade experta en saúde integral ante os/as mutualistas.
Continuar desenvolvendo o modelo de cultura corporativa baseado en tres alicerces (sentido de pertenza, vocación de servizo e innovación), implantando medidas para facilitar a evolución cara a unha cultura centrada nas persoas.
Impulsar a notoriedade e o valor de Mutua Universal ante os diferentes grupos de interese, con foco en aspectos diferenciais coma a transparencia e o bo goberno, a sustentabilidade e o feito de sermos unha entidade experta no noso ámbito de actuación e colaboradora indispensable do sistema.
Impulsar a relación dixital cos nosos grupos de interese; en especial, con persoas traballadoras protexidas e adheridas, mutualistas e asesorías colaboradoras para dispoñer de procesos clave de negocio automatizados, eficientes, colaborativos e centrados nos usuarios e usuarias.

Medicina personalizada e proposta integral de valor a mutualistas

Modelo asistencial baseado na humanización e na personalización, que fomenta a innovación tecnolóxica e impulsa o desenvolvemento do colectivo asistencial para poder situar a Mutua Universal como entidade experta en saúde integral ante os/as mutualistas.

Cultura centrada nas persoas

Continuar desenvolvendo o modelo de cultura corporativa baseado en tres alicerces (sentido de pertenza, vocación de servizo e innovación), implantando medidas para facilitar a evolución cara a unha cultura centrada nas persoas.

Axentes do sistema de saúde e de seguridade social

Impulsar a notoriedade e o valor de Mutua Universal ante os diferentes grupos de interese, con foco en aspectos diferenciais coma a transparencia e o bo goberno, a sustentabilidade e o feito de sermos unha.

Aceleración da transformación dixital

Impulsar a relación dixital cos nosos grupos de interese; en especial, con persoas traballadoras protexidas e adheridas, mutualistas e asesorías colaboradoras para dispoñer de procesos clave de negocio automatizados, eficientes, colaborativos e centrados nos usuarios e usuarias.