En Mutua Universal estamos comprometidos co coidado do espazo e do medio ambiente, traballando de maneira máis sostible e con consciencia do impacto que teñen as nosas decisións sobre o planeta.

Consumo de auga

0m3
Consumo energético de electricidad

Consumo enerxético de electricidade

0KWh
Your Content Goes Here

Consumo enerxético de gas natural

0KWh
Your Content Goes Here

Emisións de electricidade

0t CO2
Your Content Goes Here

Emisións de gas

0t CO2
Your Content Goes Here

CONCIENCIACIÓN E
FORMACIÓN AMBIENTAL

O Sistema de Xestión Ambiental certificado conforme á norma ISO 14001, a política medioambiental, as diversas campañas de sensibilización e de consumo responsable e os cursos de formación internos realizados por Mutua Universal reforzan a concienciación interna e externa sobre a importancia de traballar por un planeta máis saudable.