Mutua Universal desenvolve políticas e iniciativas que respectan a diversidade e fomentan a inclusión e a igualdade de oportunidades. Durante o ano 2022, a entidade continuou traballando no seu plan de diversidade, que ten como obxectivo enmarcar, nunha única estratexia, todas as accións en materia de xestión da diversidade para conseguir ser unha organización máis inclusiva, así como mellorar e xerar valor en todos os ámbitos da súa actividade e para todos os colectivos.

Os eixos de traballo deste plan son: a discapacidade, o xénero, a idade, a cultura e os colectivos LGTBI.

RENOVACIÓN DA CARTA DA DIVERSIDADE 2022/2024

A Fundación para a Diversidade outorgou a renovación do compromiso de Mutua Universal coa Carta da Diversidade para o período 2022-2024, por seguir contribuíndo ao cumprimento dos dez principios europeos.

RENOVACIÓN DO SELO BEQUAL

Mutua Universal renovou por cuarto ano consecutivo o selo Bequal Plus, que outorga a Fundación Bequal e que certifica o seu compromiso coa diversidade e a inclusión das persoas con discapacidade.

SERVIZO DE TRABALLO SOCIAL SANITARIO

En colaboración co resto dos equipos asistenciais da entidade, este servizo encárgase de atender aquelas necesidades que poidan xurdir ou agravarse tras sufrir un accidente laboral.

PROGRAMA DE REINSERCIÓN SOCIOLABORAL

Desde hai máis de 10 anos, o Programa de Reinserción Laboral de Mutua Universal, xestionado desde a área de Traballo Social da Entidade, ten como principal obxectivo atender as necesidades de integración laboral e social das persoas que sufriron un accidente laboral ou enfermidade profesional e das súas familias.

0
Your Content Goes Here

persoas traballadoras participaron no Programa de reinserción laboral de Mutua Universal

0%
Your Content Goes Here

do total conseguiron incorporarse ao mercado laboral

0%
Your Content Goes Here

continúan activos no programa (procura activa de emprego)