Compromiso coa sustentabilidade

Plan de RSC e
sustentabilidade 21-24

Compromiso coa sustentabilidade

Plan de RSC e
sustentabilidade 21-24

“Actuando no presente,
pensando no futuro”

Ao longo de 2022, Mutua Universal continuou traballando no Plan de RSC e Sustentabilidade 21-24 “Actuando no presente, pensando no futuro” co obxectivo de dar resposta aos novos retos, expectativas e necesidades dos seus diferentes grupos de interese, contribuíndo activamente aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) de Nacións Unidas.

Eixos do plan de RSC e sustentabilidade de mutua universal

Obxectivos do Plan de RSC e sustentabilidade de Mutua Universal

Seguir traballando por unha cultura corporativa ética, comprometida e responsable interna e externamente, seguindo os criterios ASG (ambiental, social e de gobernanza)

Fomentar espazos inclusivos e accesibles onde a xestión da diversidade sexa un alicerce esencial

Avanzar na nomenclatura de RSC cara ao concepto de sustentabilidade como rol transformador na organización

Integrar a Axenda 2030 e o propósito de Mutua Universal na actividade da organización

Orientar a acción social da entidade ao coidado das persoas, especialmente aquelas enfermas e vulnerables

Contribuír a mellorar a saúde e o benestar das persoas, da sociedade e do planeta

Compromiso cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS)

No desenvolvemento da súa función, Mutua Universal mantén un comportamento responsable que coida das persoas, as empresas e a contorna.

Así, contribúe activamente á consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS).

Diálogo e compromiso
cos grupos de interese os nosos grupos de interese

En el desarrollo de su función, Mutua Universal mantiene un comportamiento responsable que cuida de las personas, las empresas y el entorno. Así, contribuye activamente a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Además, la Entidad desarrolla acciones especíöcas de difusión de los ODS tanto entre sus grupos de interés internos como externos. sarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

OS NOSOS GRUPOS DE INTERESE

Poboación protexida

Empregados/as

Provedores/as

Empresas asociadas e autónomos/as

Órganos de goberno e participación

Administración pública e axentes sociais

Asesorías

Sector de mutuas colaboradoras coa Seguridade Social

Sociedade

COMUNICACIÓN EXTERNA

WEB CORPORATIVO

+0
visitas
0
publicacións informativas

REDES SOCIAIS

+0
seguidores

EMAIL

0
envíos do Boletín Universal
0
envíos a empresas e asesorías

COMUNICACIÓN INTERNA

PORTAL UNIVERSAL

0
noticias publicadas
0
páxinas vistas únicas
0
persoas subscritoras ao resumo de noticias

ENQUISAS DE SATISFACCIÓN CO SERVIZO

MEDIA DE SATISFACCIÓN

0
Autónomos/as
0
Empresas
0
Asesorías
0
Grandes contas
8,54

TOTAL

Compromiso dun equipo de
profesionais nun proxecto común

Preme na imaxe para ampliar

Criterios ambientais,
sociais e de gobernanza (ASG)